Frode Widme
Daglig leder

frode.widme(@)elektro1224.no
tlf 97047970

Pål Fredrik Andersen
Installatør

pfa(@)elektro1224.no
tlf 41767936

Per Hammersbøen
Saksbehandler Østre Hol/Ål

per.hammersboen(@)elektro1224.no
tlf 90127869

Arild Endrestøl
Formann, Basmontør

arild.endrestol(@)elektro1224.no
tlf 48227042

Arild Brodahl
Svakstrømsmontør, EKOM-installatør

arild.brodahl(@)elektro1224.no
tlf 41767906

Dirk Krüger
Montør

dirk.kruger(@)elektro1224.no
tlf 41767933

Jon Brataker
Montør

jon.brataker(@)elektro1224.no
tlf 90127732

Knud Knudsen
Montør

knud.knudsen(@)elektro1224.no
tlf 41767871

Marius Grue
Montør

marius.grue(@)elektro1224.no
tlf 99155747

Stian Rotneim
Montør

stian.rotneim(@)elektro1224.no
tlf 48167462

Vegard Grue Tufte
Montør

vegard.grue.tufte(@)elektro1224.no
tlf 41767864

Svein Stave
Montør

svein.stave(@)elektro1224.no

Olbjørn Dokken Trefall
Montør

olbjorn.trefall(@)elektro1224.no
tlf 90821185

Magnus Gudbrandsgard
Montør

magnus.gudbrandsgard(@)elektro1224.no
tlf 48070430

Emil Vilhelmsen
Montør/Tekniker

emil.vilhelmsen(@)elektro1224.no
tlf 484063650

Erik Skaret
Lærling

erik.skaret(@)elektro1224.no
tlf 98050511

Mathias F. Martinsen
Lærling

mathias.martinsen(@)elektro1224.no
tlf 91994143

Håvard Dokken
Lærling

havard.dokken(@)elektro1224.no
tlf 91796952

Kristian Lerberg
Lærling

kristian.lerberg(@)elektro1224.no
tlf 98451336

Liv Frydenlund
Kontor

liv.frydenlund(@)elektro1224.no
tlf 99646567