El-kontroll Bolig

El-kontrollen foretas av våre sertifiserte kontrollører og er en utvidet stikkprøve kontroll av det elektriske anlegget i h.h.t NEK 405-2, som bidrar til å avdekke eventuelle brann og personfarer. Ved utført kontroll og utbedring av eventuelle feil kvalifiserer kontrollen til rabatt hos flere forsikringsselskap på hus- og innboforsikringen. Flere forsikringsselskap dekker også store deler av kostnaden med kontrollen. 

Prisen inkluderer:

-          Kjøring/oppmøte inntil 30 km tur/retur.

-          El kontroll ih.h.t NEK 405-2

-          Rapportskriving

-          Innrapportering til forsikringsselskapets godkjenningsnemd.